Chứng chỉ

Thương hiệu

Loại sản phẩm

Điểm nổi bật

Công nghệ Microarray BeadArray dựa trên các hạt silica 3 micron tự lắp ráp trong microwells trên một trong hai chất nền: bó sợi quang hay miếng silica phẳng

Công nghệ Microarray BeadArray được sử dụng trong các sản phẩm array của Illumina và các máy scanner trong một loạt các ứng dụng phân tích DNA và RNA.

Ứng dụng

Áp dụng rộng rãi trên toàn cầu, tăng cường hợp tác và thúc đẩy nghiên cứu Phát hiện thay đổi nhiễm sắc thể và biến thể đa hình số bản sao (CNV) Thúc đẩy quy trình công việc mở rộng cho các nghiên cứu lớn, bao gồm định tuýp kiểu gen quy mô dân số Tích hợp với hệ thống trình tự Illumina cho các phân tích đa omics

Thông số kỹ thuật

– Công nghệ Microarray BeadArray dựa trên các hạt silica 3 micron tự lắp ráp trong microwells trên một trong hai chất nền: bó sợi quang hay miếng silica phẳng. Khi được lắp ráp ngẫu nhiên trên một trong hai chất nền này, các hạt có khoảng cách đều nhau ~ 5,7 micron. Mỗi hạt được bao phủ bởi hàng trăm ngàn bản sao của một oligonucleotide đặc hiệu hoạt động như các trình tự bắt cặp trong một thí nghiệm Illumina.

– Công nghệ Microarray BeadArray được phát triển trên một trong hai định dạng mảng đa mẫu cho các ứng dụng phân tích DNA hoặc RNA. Với các định dạng BeadChip đa mẫu, các giếng đồng bộ được khắc lên trên bề mặt của mỗi chất nền với độ sâu khoảng 3 micron trước khi lắp ghép. Sau đó, các hạt được lắp ghép ngẫu nhiên và giữ trong các microwells bởi lực Van der Waals và tương tác thủy tĩnh với các thành của giếng.

– Microarray là kỹ thuật cực kì lý tưởng cho việc khảo sát hàng nghìn mẫu nhằm nhận dạng đột biến điểm, biến thể cấu trúc hay sự thay đổi trong biểu hiện gen và sự methyl hoá. Microarray của Illumina tạo ra nhiều lợi thế như:

  1. Chất lượng dữ liệu đáng tin cậy
  2. Nội dung linh hoạt
  3. Công cụ quản lý, theo dõi và truy xuất nguồn được hình thành.

Thông tin khác


Technology
ILMN Microarray Technology

Sản phẩm liên quan

Basic Yellow 40

Thông tin sản phẩm

Model: Basic Yellow

Hãng sản xuất: Lynn Peavey

Xuất xứ: Mỹ

Biomek i7 Automated Workstation

Designed for your evolving workflow priorities Representing the best of what made Biomek an industry leading liquid handler—combined with enhancements suggested by customers around the globe—the Biomek i7 Automated Workstation has been designed to optimize workflows and increase walk-away in mid- to high-throughput labs.

Biomek i5 Automated Workstation

Optimize dependability and walk-away time. The Biomek i5 is the newest addition to our liquid handling portfolio representing the best of what has made Biomek an industry leading brand—combined with enhancements suggested by customers around the globe.

– Ideal for medium- to high-throughput workflows

– 25 deck positions

– 0.5 µL-1,000 µL (Multichannel) or 0.5 µL-5,000 µL (Span-8) pipetting volume ranges

– Single Multichannel head (96/384) or Span-8 pipetting with gripper

Hệ thống tự động Biomek i5

Tối ưu hóa độ tin cậy và thời gian “walk-away”. Biomek i5 là hệ thống mới nhất trong các hệ thống xử lý chất lỏng và là hệ thống tốt nhất, dẫn đầu thị trường – được kết nối với các phần bổ sung theo đề xuất từ các khách hàng trên toàn cầu.

– Phù hợp với các quy trình công suất trung bình đến lớn

– 25 vị trí deck

– Khoảng thể tích pipet 0.5 µL-1,000 µL (Đa kênh) hoặc 0.5 µL-5,000 µL (Span-8)

– Đầu đa kênh đơn (96/384) hoặc pipet Span-8 có kẹp

Biomek 4000 Automated Workstation

A compact liquid handler ideal for smaller laboratories and/or those new to automation. It helps standardize daily pipetting routines, maintain sample quality and generate repeatable, reliable results.

– Ideal for low-throughput workflows

– 12 Deck positions

– 1 – 1,000 µL pipetting volume range Multiple interchangeable single- and eight-channel pipetting tools & gripper

Hệ thống tự động Biomek 4000

Hệ thống xử lý chất lỏng nhỏ gọn phù hợp với các phòng thí nghiệm nhỏ và/hoặc các phòng thí nghiệm mới sử dụng loại hệ thống này. Hệ thống này hỗ trợ việc chuẩn hóa các thao tác pipet hàng ngày, duy trì chất lượng mẫu và tạo ra các kết quả đáng tin cậy, có độ lặp lại cao.

– Phù hợp với các quy trình công suất nhỏ – 12 vị trí Deck

– Khoảng thể tích pipet 1 – 1,000 µL

– Nhiều công cụ pipet đơn kệnh và 8 kênh có thể thay thế cho nhau và các loại kẹp

Quick-RNA Viral

Viral DNA and RNA from all biological fluids:
– Quick recovery of viral RNA from plasma, serum and other samples.
– Omits the use of organic denaturants and proteases.
– High-quality viral RNA is ready for RT-PCR, sequencing, etc.

DNA Clean & Concentrator (DCC)

Clean-up PCR and other enzymatic reactions in as little as 2 minutes:
– Clean and concentrate up to 5 μg DNA with ≥ 6 μl elution in as little as 2 minutes with 0 μl wash residue carryover.
– Column design allows DNA to be eluted at high concentrations into minimal volumes of water or TE buffer.
– Eluted DNA is well suited for use in PCR, DNA sequencing, DNA ligation, endonuclease digestion, RNA transcription, radiolabeling, arrays, etc.

DNA Clean & Concentrator (DCC)

Clean-up PCR and other enzymatic reactions in as little as 2 minutes:
– Clean and concentrate up to 5 μg DNA with ≥ 6 μl elution in as little as 2 minutes with 0 μl wash residue carryover.
– Column design allows DNA to be eluted at high concentrations into minimal volumes of water or TE buffer.
– Eluted DNA is well suited for use in PCR, DNA sequencing, DNA ligation, endonuclease digestion, RNA transcription, radiolabeling, arrays, etc.

TruSight Tumor 170 Kit

TruSight Tumor 170 Kit includes library preparation reagent set and uses next-generation sequencing (NGS) technology to provide a comprehensive assessment of 170 genes that are commonly related to mutations in solid tumors and somatic variants.