Chia sẻ

Hãng sản xuất

ILLUMINA

Ứng dụng

Công nghệ Microarray trong phân tích DNA và RNA

Sản phẩm

Công nghệ Microarray – ILMN Microarray Solutions

Công nghệ Microarray BeadArray được sử dụng trong các sản phẩm array của Illumina và các máy scanner trong một loạt các ứng dụng phân tích DNA và RNA.

Chia sẻ

Hãng sản xuất

ILLUMINA

Ứng dụng

Công nghệ Microarray trong phân tích DNA và RNA