LỌC SẢN PHẨM

Lọc sản phẩm theo

Hóa chất

Bộ kit Deeplex® Myc-TB

Tuberculosis (TB) là bệnh truyền nhiễm gây ra bởi vi khuẩn thuộc Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC), trong đó bao gồm M. tuberculosis (Mtb). Mặc dù có thể chữa được, hiện trạng kháng thuốc đang phát triển với tốc độ khó lường, làm phức tạp quá trình kiểm soát toàn cầu của vi khuẩn Lao và làm chậm quá trình xóa sổ hoàn toàn tác nhân này.

Bộ kit Deeplex® Myc-TB cho giải trình tự thế hệ mới hướng đích định danh vi khuẩn Lao và xác định gene kháng tích hợp sẵn phần mềm phân tích(đã được kiểm chứng trên nhiều hệ máy khác nhau của Illumina) – 2 phiên bản RUO và CE-IVD