Các vị trí tuyển dụng

Trưởng Ngành hàng Sản khoa

Bộ phận

Kinh doanh Thiết bị Y tế

Địa điểm

01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Chuyên Viên Quản Lý Sản Phẩm Sản Khoa – Product Manager

Bộ phận

Quản lý Sản phẩm

Địa điểm

01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Chuyên viên Sản phẩm – Product Specialist

Bộ phận

Quản lý Sản phẩm

Địa điểm

01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Trợ lý Giám đốc Kinh doanh

Bộ phận

Kinh doanh Thiết bị Y tế

Địa điểm

01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Chuyên viên Kỹ thuật

Bộ phận

Kỹ thuật Ứng dụng

Địa điểm

01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Chuyên viên quản lý sản phẩm – Thiết bị Kỹ thuật Số

Bộ phận

Kinh doanh Dự án

Địa điểm

01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Chuyên viên Kinh doanh

Bộ phận

Kinh doanh Thiết bị Y tế

Địa điểm

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh – Sale Admin

Bộ phận

Kinh doanh Thiết bị Y tế

Địa điểm

01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Trưởng Ban Kiểm Soát Nội bộ

Bộ phận

Kiểm Soát Nội bộ

Địa điểm

01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Chuyên viên Kế toán Tổng hợp Thuế

Bộ phận

Tài Chính Kế toán

Địa điểm

Hà Nội, Hồ Chí Minh