Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Marketing

Bộ phận

Marketing

Địa điểm

Tầng G2, Nhà B4 Kim Liên, Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Chuyên Viên Quản Lý Sản Phẩm (Product Manager) – Sản Khoa

Bộ phận

Quản lý Sản phẩm

Địa điểm

01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Chuyên viên Kinh doanh – Thiết bị Y tế

Bộ phận

Kinh doanh Thiết bị Y tế

Địa điểm

Hà Nội