Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Ứng dụng (Tế bào, Miễn dịch)

Bộ phận

Kỹ thuật Ứng dụng

Địa điểm

Tầng G2, Nhà B4 Kim Liên, Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Chuyên viên Tài chính

Bộ phận

Tài Chính Kế toán

Địa điểm

Ocean Park, Số 01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Chuyên Viên Sản Phẩm (Product Specialist) – Sinh hóa

Bộ phận

Quản lý Sản phẩm

Địa điểm

Ocean Park, Số 01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Chuyên viên Đào tạo và Truyền thông Nội bộ

Bộ phận

Trung tâm Đào tạo

Địa điểm

Ocean Park, Số 01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh – Sale Admin

Bộ phận

Kinh doanh Thiết bị Y tế

Địa điểm

Ocean Park, Số 01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Trưởng Ban Pháp chế

Bộ phận

Pháp chế

Địa điểm

Ocean Park, Số 01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Chuyên Viên Quản Lý Sản Phẩm (Product Manager) – Sản Khoa

Bộ phận

Quản lý Sản phẩm

Địa điểm

141 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Account Manager

Bộ phận

Quản lý Sản phẩm

Địa điểm

141 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên Kinh doanh – Thiết bị Y tế

Bộ phận

Kinh doanh Thiết bị Y tế

Địa điểm

Hà Nội, Hồ Chí Minh