Các vị trí tuyển dụng

Chuyên viên Marketing

Bộ phận

Marketing

Địa điểm

Tầng 14, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

CHUYÊN VIÊN ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM (RA)

Địa điểm

Hà Nội

PRODUCT MANAGER/ PRODUCT SPECIALIST

Bộ phận

Quản lý sản phẩm

Địa điểm

Hà Nội

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ – HÀ NỘI

Bộ phận

Kinh doanh

Địa điểm

Hà Nội

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ – HÓA CHẤT HÃNG THERMO FISHER

Bộ phận

Kinh doanh Y tế

Địa điểm

Hà Nội

Chuyên viên Kinh doanh – Thiết bị Y tế

Bộ phận

Kinh doanh Y tế

Địa điểm

Hà Nội

Kỹ sư thiết bị y tế

Bộ phận

Kỹ thuật ứng dụng

Địa điểm

Hà Nội

Technical Sale

Bộ phận

Kinh doanh Y tế

Địa điểm

Hà Nội

Chuyên viên Thầu kiêm Trợ lý Kinh doanh

Bộ phận

Kinh doanh Thiết bị Y tế

Địa điểm

Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Thực tập sinh Hành chính Nhân sự

Bộ phận

Hành chính Nhân sự

Địa điểm

Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.