TruSight Myeloid Sequencing Panel Kit cung cấp toàn bộ hóa chất dùng để tạo thư viện có đến 1536 amplicons trong 1 phản ứng và giải trình tự của lên đến 96 thư viện trong 1 lần chạy mẫu rên hệ thống giải trình tự gen thé hệ mới (NGS – Next Generation Sequencing) của hãng Illumina

Mô tả

Đầu mục Thông số
Thời gian thử nghiệm 8 giờ
Thời gian thao tác tay 3 giờ
Công nghệ Giải trình tự gene thế hệ mới
Lượng mẫu đầu vào 50 ng
Đoạn amplicon Số lượng là 568, kích thước mỗi đoạn khoảng 250 bp
Gen được target 54 genes liên quan đến bệnh ung thư máu, kích thước vùng được target khoảng 141 kb
Loại mẫu Mẫu FFPE, mẫu hàm lượng thấp
Hệ thống NGS tương thích MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx ở chế độ Reseach Mode, NextSeq 550
Công suất chạy mẫu 8 mẫu/lần khi dùng hóa chất chạy máy MiniSeq High Throughput Kit, MiSeq v3 chemistry
Phần tram exons được bao phủ > 95% (500×)
Độ bao phủ tối thiểu 500×
Loại variant có thể phát hiện Indels, những thay đổi di truyền trong tế bào sinh dưỡng

Sản phẩm liên quan

Luminol

Thông tin sản phẩm

Model: Luminol

Hãng sản xuất: Lynn Peavey

Xuất xứ: Mỹ

Hệ thống tự động Biomek i7

Thiết kế cho các quy trình phát triển của bạn Hệ thống xử lý chất lỏng tốt nhất, dẫn đầu thị trường – được kết nối với các phần bổ sung theo đề xuất từ các khách hàng trên toàn cầu

Hệ thống tự động Biomek i7 được thiết kế để tối ưu quy trình và tăng thời gian “walk-away” ở các phòng lab công suất trung bình đến lớn.

Hệ thống tự động Biomek i5

Tối ưu hóa độ tin cậy và thời gian “walk-away”. Biomek i5 là hệ thống mới nhất trong các hệ thống xử lý chất lỏng và là hệ thống tốt nhất, dẫn đầu thị trường – được kết nối với các phần bổ sung theo đề xuất từ các khách hàng trên toàn cầu.

– Phù hợp với các quy trình công suất trung bình đến lớn

– 25 vị trí deck

– Khoảng thể tích pipet 0.5 µL-1,000 µL (Đa kênh) hoặc 0.5 µL-5,000 µL (Span-8)

– Đầu đa kênh đơn (96/384) hoặc pipet Span-8 có kẹp

DNA Sequencing Clean-Up

Bộ kit đơn giản và có thể tái sử dung cho việc tinh sạch DNA:
– Loại bỏ hoàn toàn “Dye Blobs” cho điểm chất lượng Phred cao và phù hợp với đoạn đọc dài and long read lengths.
– Thể tích tinh sạch từ 6-20 µl cho phép chạy mẫu trực tiếp, không qua các bước kết tủa hoặc làm khô.
– Tái sử dung được!

Quick-RNA Viral

Viral DNA and RNA from all biological fluids:
– Quick recovery of viral RNA from plasma, serum and other samples.
– Omits the use of organic denaturants and proteases.
– High-quality viral RNA is ready for RT-PCR, sequencing, etc.

DNA Clean & Concentrator (DCC)

Clean-up PCR and other enzymatic reactions in as little as 2 minutes:
– Clean and concentrate up to 5 μg DNA with ≥ 6 μl elution in as little as 2 minutes with 0 μl wash residue carryover.
– Column design allows DNA to be eluted at high concentrations into minimal volumes of water or TE buffer.
– Eluted DNA is well suited for use in PCR, DNA sequencing, DNA ligation, endonuclease digestion, RNA transcription, radiolabeling, arrays, etc.

Quick-DNA

Rapid purification of DNA from cells and whole blood:
– Easy purification of high-quality DNA from whole blood, buffy coat, swabs, or cultured cells.
– Protocol excludes the use of Proteinase K and organic denaturants for biofluid and cell samples. are fracture resistant and chemically insert.

Quick-DNA Fungal/Bacterial Kit

Easily isolate DNA from tough-to-lyse fungi and bacteria:
– Simple, efficient isolation of DNA from all types of tough-to-lyse fungi and bacteria in minutes.
– Ultra-high density BashingBeads are fracture resistant and chemically insert.

GeneProof Mycobacterium tuberculosis PCR Kit

The Health Statistics shows that there are 200,000 tuberculosis patients and 30,000 deaths every year in Vietnam. The main cause of human tuberculosis is M. Tuberculosis, also called as tuberculosis bacteria. 

GeneProof Mycobacterium tuberculosis PCR Kit applies PCR technology to detect DNA of Mycobacterium tuberculosis in samples. The kit has CE-IVD certification for in vitro Diagnostic Use.

GeneProof Hepatitis C Virus (HCV) PCR Kit

GeneProof Hepatitis C Virus (HCV) PCR Kit applies PCR technology to detect RNA of HCV virus in patient samples. The kit has CE-IVD certification for in vitro Diagnostic Use.