[HỘI THẢO TRỰC TUYẾN] CHỦ ĐỀ: VALIDATING AN NGS LAB

Kính mời quý chuyên gia và khách hàng đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến chủ đề “Validating an NGS Lab” (Kiểm định phòng lab sử dụng công nghệ NGS) do hãng Euformatics tổ chức.

Nội dung hội thảo:
Trình bày và thảo luận các vấn đề xung quanh việc chạy thử/kiểm định xét nghiệm mới, thiết lập các quy trình kiểm soát chất lượng thông thường và đảm bảo duy trì chất lượng dữ liệu xuyên suốt.

Thông tin diễn giả:
Ông Christophe Roos
Nhà sáng lập & Giám đốc an ninh mạng hãng Euformatics

Thời gian: 14h00 và 22h00 ngày 8/12/2021
Link đăng ký: https://mailchi.mp/euformatics/opjm6r6qi2
#biomedic #euformatics #webinar