Các hoạt động Marketing trong tháng 7 & 8 năm 2013

Không ngừng nâng cao giá trị thương hiệu, cũng như mang đến những kết quả nhằm ứng dụng thực tế vào lĩnh vực công nghệ sinh học của nước nhà, công ty CP Vật tư Khoa học Biomedic đã không ngừng thực hiện các hoạt động Marketing để giới thiệu những sản phẩm, kết quả mà đội ngũ kỹ thuật – ứng dụng của Biomedic đã làm được.

Một trong các hoạt động marketing tiêu biểu của tháng 7 và tháng 8 năm 2013 như tổ chức chương trình Seminar tại Viện Vệ sinh Dịch tễ TW (tháng 7/2013) và chương trình Seminar tại Viện Công nghệ sinh học (tháng 8/2013).

Chương trình Seminar tại Viện Vệ sinh Dịch tễ TW với nội dung “Giới thiệu về các kết quả của giải trình tự RNA virus trên  Miseq” đến các cán bộ, bác sĩ tại Viện Vệ sinh Dịch tễ TW vào tháng 7/2013. Tại buổi Seminar, Ths. Nguyễn Lê Anh – Chuyên viên ứng dụng của Công ty CP Vật tư Khoa học Biomedic đã giới thiệu với các cán bộ, bác sĩ tại Viện về các ứng dụng, các bộ kít có thể chạy trên máy giải trình tự gen thế hệ mới – Miseq và  dặc biệt là quy trình thực hiện, các thao tác chạy trên máy Miseq. Đặc biệt trong bài thuyết trình của mình, Ths. Nguyễn Lê Anh đã trình bày rất rõ và chi tiết các kết quả mà chị và các đồng nghiệp đã chạy trên Miseq và đã được những người tham dự rất quan tâm.

Không dừng ở những kết quả đã chạy trên Miseq được giới thiệu tại Viện Vệ sinh Dịch tễ TW, trong tháng 8/2013, Biomedic cũng đã tổ chức buổi Seminar tại Viện Công nghệ sinh học với nội dung “Giới thiệu kết quả phân tích gemome của tôm sú trên hệ thống Miseq”   Tại buổi seminar này, đội ngũ kỹ thuật – ứng dụng của công ty đã giới thiệu những kết quả mà phòng đã nghiên cứu, phân tích trong thời gian qua. Những kết quả này đã được đông đảo các cán bộ nghiên cứu tại Viện chú ý lắng nghe, và trao đổi cùng các chuyên viên ứng dụng của công ty.

Không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, nhằm tối ưu hơn nữa những kết quả mà các kỹ thuật, công nghệ mang lại. Chúng ta hãy chờ đợi để chào đón nhiều công trình nghiên cứu hơn nữa của đội ngũ kỹ thuật – ứng dụng Biomedic đóng góp cho nền công nghệ sinh học Việt Nam.